The name of the Association:

本会名称:

Nazwa Stowarzyszenia:

COMMUNITY WITH SHARED FUTURE FOR MANKIND” GENERAL ASSOCIATION OF GLOBAL ENTREPRENEURS

人类命运共同体
世界侨胞联合总会

"COMMUNITY WITH SHARED FUTURE FOR MANKIND” GŁÓWNE STOWARZYSZENIE GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Purposes of the Association:

本会宗旨:

 Cele Stowarzyszenia:

Work together to build a family for mankind, promote world peace and coexistence, solidarity and mutual assistance; build a commercial information platform, promote people-to-people exchanges between overseas foreigners from all over the world and sharing among all countries, and create a better future for the world.

携手共建人类一家亲,促进世界和平共处 团结互助,搭建各国商业信息平台与共享, 推动各国侨胞民间交流, 共创世界更加美好的未来。

Pracujemy razem, aby budować rodzinę dla ludzkości, promować pokój i współistnienie na świecie, solidarność i wzajemną pomoc; budować komercyjną platformę informacyjną i dzielenie się między wszystkimi krajami, promować wymianę międzyludzką między obcokrajowcami z całego świata oraz tworzyć lepszą przyszłość dla świata.

联系我们